Επιστροφή Χρημάτων

Η επιστροφή χρημάτων δεν είναι δυνατή παρά μόνο η πίστωση του ποσού για μελλοντικές αγορές. Σ΄ αυτήν την περίπτωση το αίτημα θα γίνεται δεκτό, εφόσον επιβεβαιωθεί η άριστη κατάσταση του προϊόντος. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη. Τα αιτήματα για επιστροφές χρημάτων θα γίνονται αποκλειστικά με αποστολή e-mail στο info@bikestation.gr.